Непрекъснат автоматичен уплътнител за тави

  • Continuous automatic tray sealer

    Непрекъснат автоматичен уплътнител за тави

    FSC-серия

    Автоматичният уплътнител за тави от серията FSG се прилага широко за производството на хранителни вани поради своята висока ефективност. Регулира се за тави с различни размери и форми. Освен това не е задължително да се прилагат опаковки с модифицирана атмосфера или опаковки за кожа, или и двете комбинирани.