Нехранителни опаковки

Козметика

Опаковка с маска
Опаковка с маска
Уплътнение на тръбата
Уплътнение на тръбата

Химическа индустрия

Заваряване на банери
Заваряване на банери
Заваряване на банери
опаковка на химически продукти
Уплътнение на тръбата
Опаковка за уши
Хардуерна вакуумна опаковка

Продукти за домашни любимци

Опаковка за домашно гнездо
Опаковка за домашно гнездо

Текстил

Опаковка за възглавници